SDS

Stichting Dienstverlening Serviceflats biedt bewoners een unieke combinatie van wonen, zorg en diensten.

De Middelburcht heeft SDS ingehuurd om service en diensten aan te bieden en te beheren binnen deze serviceflat en biedt bewoners hierdoor een unieke combinatie van wonen, zorg en diensten. SDS is, met ruim 6.000 zelfstandige woningen, een behoorlijk grote landelijke organisatie. In de visie van SDS omvat huisvesting meer dan een comfortabele plek om te wonen.
Bewoners moeten ook een beroep kunnen doen op een goed georganiseerd pakket van diensten en zorg. Wonen, welzijn en zorg worden zoveel mogelijk in samenhang benaderd, maar met de mogelijkheid van gescheiden (modulaire) levering. Met haar jarenlange expertise wil en kan SDS hierbij een belangrijke rol vervullen.

Goede dienstverlening en service op maat zijn in belangrijke mate bepalend voor het woongenot van bewoners van een serviceflat of appartementencomplex voor senioren.

U moet van alle markten thuis zijn om de organisatie van een serviceflat in goede banen te leiden en uw bewoners de beste service te geven. Stichting Dienstverlening Seniorenhuisvesting biedt u op dit gebied dé professionele ondersteuning die u nodig heeft.

Voor meer informatie over SDS bekijk de website van SDS:
www.sds-online.nl  of neem contact op met Stichting Dienstverlening Serviceflats Tel: 0345- 56 86 16

 

Calamiteitendienst SDS

Indien er sprake is van een technische calamiteit na kantoortijd kan men de calamiteitendienst benaderen door het telefoonnummer te bellen:

06-57593453

Na deze melding bepaalt de centrale van de calamiteitendienst welke actie(s) er ondernomen dienen te worden.

Indien het een calamiteit betreft waarvoor tijdens avond-, nacht- en weekenduren geen leverancier of vakman (uit de regio) ingeschakeld kan worden, zorgt de calamiteitendienst er zelfstandig voor dat er een bekwaam persoon naar uw serviceflat gestuurd wordt om het probleem op te lossen.

De calamiteitendienst werkt alleen als een serviceflat beschikt over goede protocollen, die duidelijk aangeven wat er bij welke calamiteit moet gebeuren en wie wanneer gebeld moet worden. Goede achtergrondinformatie is daarbij van cruciaal belang. De centrale waar alle telefoontjes binnen komen beschikt dan ook over zorgvuldig samengestelde dossiers met daarin alle relevante contactgegevens van contractanten, loodgieters, dakdekkers, timmermannen enzovoort. Ook gegevens van bewoners en bestuurders worden zorgvuldig bijgehouden. De verantwoordelijkheid van de juistheid van alle gegevens ligt altijd bij de serviceflat. SDS kan daarin op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De calamiteitendienst is er niet voor medische calamiteiten.