Home

Welkom op de site van Serviceflat “De Middelburcht”. De serviceflat die ouderen, en jongere ouderen, woonruimte biedt met een hoog wooncomfort.

In “De Middelburcht” kan men zelfstandig wonen, maar toch terug vallen op een uitgebreide dienstverlening als dat voor korte of langere tijd nodig is. Hierbij kunt u denken aan medische of huishoudelijke hulp, maaltijdvoorzieningen, technische medewerkers etc.

Het Bestuur van de Middelburcht bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

 

De toekomst:

De verandering in het wensenpakket is zo fundamenteel anders, dat het de voorkeur verdient niet meer te spreken over serviceflats, maar over appartementencomplexen met service op maat. Uitgangspunt is daarbij dat vrijwel het gehele servicepakket modulair opgebouwd kan worden, al naar gelang de wens en behoefte.Er is bijvoorbeeld geen verplichting meer om maaltijden af te nemen. Kortom, het service-en dienstenpakket behouden, verstrekken en tegelijk individualiseren. Het collectieve deel zal door middel van een basispakket voor een ieder gelijk zijn maar tegen een concurrerend tarief.
In de afgelopen jaren is de interesse in serviceflats sterk aan wijziging onderhevig. Een ruimer aanbod van appartementencompexen, in koop of huur, met zorg op afroep en minder verplichtingen heeft de markt duidelijk beïnvloed. Voorts heeft ook het rijksbeleid een invloed op de aantrekkelijkheid van serviceflats. Dit beleid is er op gericht, senioren zo lang mogelijk in de eigen woonomgeving te laten wonen.Door maximale inzet van thuiszorg en het systeem van persoonsgebonden budgetten (PGB) is dat ook mogelijk.

Bent u nieuwsgierig naar het zorgeloos wonen in “De Middelburcht”, kijkt u dan eens rond op onze website.